Ett privilegium att arbeta med hjältarna på Kämpe AB

Kämpe

Vi fick en fin förfrågan att hjälpa ungdomsboendet Kämpe när de behövde en uppdaterad hemsida samt grafisk profil med ny logga, typsnitt och färger. Kämpe ungdomsboende jobbar med att engagera barn och ungdomar med Asperger syndrom, autism, eller autismliknande tillstånd.

Nya loggan och deras nya gula färg som ska spegla boendets energi och positiva attityd.

Hemsidan behövde delas upp i två olika ben. Ett för ungdomsboendet, och ett för deras andra verksamhet som handlar om familjehem.

Loggan skulle även fristående kunna representera de två verksamheterna, Ungdomsboendet och Familjehemsverksamheten.